Svenskt Droppschack

en schackvariant

Svenskt DroppschackI Svenskt Droppschack är reglerna desamma som i vanligt schack, men bönderna saknar initialt dubbeldrag. Eftersom bönderna är placerade på tredje raden så kan dom nå fjärde raden direkt ändå. Rockad är tillåten. Förvandlingsreglerna är samma som i vanligt schack. I första fasen turas spelarna om att placera ut pjäserna på brädet, antingen bakom bondekedjan eller på samma ruta som egen bonde. I det senare fallet måste den borttagna bonden genast omlokaliseras till en tom ruta, dvs. någonstans på andra raden. De båda löparna måste placeras på olika färger. Dessutom får löparna ej placeras på tredje raden. (Detta avser att förhindra tidiga pjäsavbyten.) Kungen och tornen är initialt placerade på sina normala platser. Dom får ej flyttas. Endast efter att alla pjäserna har placerats ut kan spelet börja och pjäserna flyttas.

Varianten har inspirerats av Burmesiskt Schack och är ett försök att lösa problemet med det monotona öppningsspelet i vanligt schack (Fide-schack). I Svenskt Schack, är dragen 'en passant' samt bondens dubbeldrag överflödiga. (Variantens namn kommer sig av att uppfinnaren är svensk.) Du bör ge kungen en skyddad position genom att rockera. Du kan omlokalisera vissa bönder så att dom skyddar kungen. Om kungen är placerad på motsatta flygeln som motståndarens kung så får spelet sannolikt en aggressiv prägel. Om kungen placeras på samma flygel som motståndarens kung så blir spelet sannolikt positionellt, dvs. mer stillsamt. Notera att omlokaliserade bönder på andra raden saknar det initiala dubbeldraget och det därmed tar längre tid att aktivera dem. I öppningsfasen kan samma bonde bli omlokaliserad flera gånger genom att egna pjäser placeras på dess plats. Behåll bönder på centrumlinjerna eftersom centrumbönder är värdefulla.


imagePjäsdroppfasen är avslutad. Pjäserna har placerats på bra rutor och en bonde har omlokaliserats för att skydda kungen. Vit kan nu börja mittspelet med d3-d4, t.ex. I ytterligare en variant av Svenskt Droppschack är samtliga pjäser initialt utanför brädet. I den varianten finns inte rockad och tornen måste placeras på första raden.
Diskussion

Ortodoxt schack (Fide-schack) tenderar alltmer att kretsa kring datorunderstödda öppningsförberedelser. Spelet försiggår i allt högre grad före det verkliga mötet vid schackbrädet, medelst noggranna förberedelser mot en motståndare och hans speciella repertoar. Öppningsvetenskapen har blivit en tung börda för både proffs och amatör. En slavisk upprepning av konkreta öppningsvarianter utarmar kampelementet i schack. Håller schacket på att bli ett spel för minneskonstnärer? Idag måste en stormästare förbereda sig hemma för att kunna bemöta de förberedelser som en motståndare gjort mot stormästarens egna favoritöppningar. Det här är troligen anledningen varför många stormästare förordar kortare betänketid, samt mer än en rond per dag. Därmed förstärks kampelementet och den vetenskapliga aspekten förminskas. Nackdelen är att kvalitén på partierna sjunker.

Fischer Random Chess skapades för att lösa ovanstående problem. Men eftersom öppningsstudier är praktiskt taget meningslösa i Fischer Random Chess så riskerar denna form av schack att bli en uppvisning i schackteknik. Schackspelare finner stort nöje i att utveckla sina egna hemliga varianter. Dom studerar öppningar med en vetenskaplig metodik. Eftersom öppnings- och mittspel är förbundna så är sådana studier värdefulla för en fördjupad förståelse för spelet.

Svenskt Droppschack är ett intressant alternativ. Det tillgodoser behovet av att kunna utveckla och studera egna öppningssystem. Men här är det mer fråga om principer än om konkreta varianter. Kungarna tenderar i högre utsträckning att hamna på olika flyglar, något som förstärker kampelementet. Eftersom vissa bönder sannolikt blir omlokaliserade till andra raden så uppstår ställningstyper som schackspelare är vana vid, och de kommer troligen att känna sig hemma. I strategiskt avseende är öppningsfasen intressant. I motsats till vanligt schack finns det inget sätt för vit att styra in spelet i remíartade ställningar.

  Du kan ladda ner mitt gratisprogram 'Svenskt Droppschack' här, (uppdaterad 2017-07-01) men du måste äga mjukvaran Zillions of Games för att kunna köra det.

 Pröva att spela 'Svenskt Droppschack' per e-post, mot en mänsklig motståndare, här.

  Se även mina andra schackvarianter.

© M. Winther 2006HOME