MiniMonrad

English version


Introduktion

MiniMonrad är ett schweizerlottnings-program enligt Monrads system som fungerar i Windows 95/98 och senare. Programmet är enkelt (primitivt!) och lätt att lära sig. Efter en timmes studier är man en fullfjädrad lottningsansvarig. Programmet emulerar hur lottning görs för hand. Därför kan det användas när man lär sig lotta Monrad. Om man endast vill skapa en enstaka turnering så kanske man inte vill betala för och lära sig ett komplext lottningsprogram. I så fall kan man ju använda detta program istället som är gratis och mycket lätt att förstå - speciellt om man redan behärskar Monrad-lottning. Emellertid finns det idag troligen mer avancerade Monradslottningsprogram att ladda ner gratis.

[Känd bug(?): en användare rapporterade att två spelare med samma poäng i slutresultatlistan hade fel ordningsföljd enligt kvalitetspoäng. Jag har inte verifierat detta, men om det skulle inträffa så är det ju bara att redigera slutresultatlistan och korrigera ordningsföljden. Det torde vara ett sällsynt problem.]

Monrad är det vanligaste schweizersystemet och är en rolig tävlingsform. Nordisk schweizer, däremot, är inte bra i stora grupper med stora ratingskillnader. Då inträffar nämligen ofta att spelare i mellanskiktet pendlar mellan att i ena ronden möta för starkt motstånd (då dom förlorar) och nästföljande rond för lätt motstånd (då dom enkelt vinner). En hel turnering kan bli förstörd på detta sätt. Därför är Monrad ett mycket bättre system i sådana sammanhang.

Jag går i det följande igenom hur programmet fungerar samt ger några exempel. Exemplen kan gås igenom med hjälp av programmet. Efter denna kurs är du kapabel att lotta Monrad och kan arrangera en turnering. MiniMonrad har alla funktioner man behöver. Programmet beräknar kvalitetpoäng samt kollar inbördes möte osv. Det går att ta bort spelare efter turneringen startat. Det går även att lägga till spelare efter turneringen startat (dock är detta förbjudet i Monrad men brukar ändå tillämpas i klubbsammanhang). Programmet producerar listor för bordsplacering, mm. MiniMonrad lottar strikt enligt Monrads system. Det är också verifierat med hjälp av Sveriges Schackförbunds lottningsexempel. Programmet lottar alltid rätt.Fakta om Monrads schweizersystem

Det är i egentlig mening ingen lottning utan spelarna paras ihop enligt vissa regler. Dessa regler definierar exakt hur utfallet blir. Det finns alltså inga varierande möjligheter. Det som styr utfallet av lottningen är spelarnas resultat samt hur många vita respektive svarta partier dom haft. Dessutom tas hänsyn till om man haft frirond samt om man redan har mött spelaren.

* Det finns ingen inbyggd begränsning för hur många svarta partier man kan få i rad. Dock minskar hela tiden sannolikheten för ytterligare ett svart parti ju fler svarta man haft. Det är viktigt att påpeka detta eftersom detta är en ständig källa till missförstånd. Det finns stormästare som har spelat schack i hela sitt liv men som aldrig fattar detta.

* Det är inte alltid som man blir ihopparad med en spelare som har samma poäng. Det finns ingen inbyggd begränsning för hur stor poängskillnaden får vara. Dock är sannolikheten störst att man får möta en spelare med liknande poängtal.

* Vid kvalitetpoängberäkningen summeras ens motståndares resultat. Därefter dras det sämsta resultatet bort. Det sistnämnda är unikt för Monrad. Det är därför alla spelare har noll kvalitetpoäng efter rond 1.

* Om två spelare har samma poäng samt dessutom samma kvalitetpoäng så särskiljs spelarna enligt flest antal vinstpartier. Därefter gäller inbördes möte. Därefter fäller lotten utslaget. MiniMonrad beräknar allt detta.

* Uppskjutna partier räknas som remi för båda spelarna.

* Avbrutna partier räknas som vinst för båda spelarna.Allmänt om MiniMonrad

Programmet är enkelt och är intuitivt lätt att förstå eftersom det bygger på Monradkort. Tävlingsledaren fyller i Monradkort som ligger i en fil "Monradkort.txt". De tomma korten ser från början ut så här:

-----------------------
.
1 (ordningsnummer)
1 (spelarnummer)
0.0 (totalpoäng)
0 (antal svarta)
0 (antal vita)
0 (motståndare rond 0= )
0.0 (poäng rond 0)
-----------------------
.
2 (ordningsnummer)
2 (spelarnummer)
0.0 (totalpoäng)
0 (antal svarta)
0 (antal vita)
0 (motståndare rond 0= )
0.0 (poäng rond 0)
-----------------------
:
:
:
-----------------------
.
15 (ordningsnummer)
15 (spelarnummer)
0.0 (totalpoäng)
0 (antal svarta)
0 (antal vita)
0 (motståndare rond 0=)
0.0 (poäng rond 0)
########################

Man fyller i spelarnas namn efter punkten på den första raden och lottar sedan rond 1 genom att starta MiniMonrad och trycka på en knapp. Programmet avslutas då efter att ha skapat vissa filer. Filen "Monradkort.txt" ändras även enligt lottningen. De enskilda Monradkorten växer för varje rond (efter rond 1) eftersom det tillkommer två rader i varje rond, nämligen de två sista raderna som visar den nya rondens motståndare och poäng mot denne. Observera att "0.0" redan är ifyllt vilket betyder att man aldrig behöver skriva in noll-resultat. Endast ettor (1.0) och halvor (0.5) behöver ifyllas efter varje rond. Man behöver i normalfallet inte uppdatera totalpoäng eller något annat på Monradkortet. Det sköts automatiskt av programmet. Visserligen är inmatningen av rondens resultat något långsam med denna metod men när man fått in snitsen går det tillräckligt fort. Man stegar sig nedåt genom att hålla nedåtpil på tangentbordet nedtryckt.

Metoden med Monradkort är smidig eftersom tävlingsledaren har full översikt hela tiden. Man kan t ex vilja ändra en spelares totalpoäng (t ex efter ett uppskjutet parti) genom att ändra "totalpoäng" på kortet. Man ser på Monradkortet hur många vita resp svarta spelaren har haft samt vederbörandes motståndare och poäng i varje rond. Det händer att spelare får för sig att något blivit fel. Med Monradkortet kan man då redovisa hela förloppet. Observera att det sista Monradkortet avslutas med minst ett hash-tecken ("#") istället för "----"-linjen (det är bara att placera ett "#" i första positionen på "----" linjen).
Det får inte förekomma extra blankrader e dyl i filen. Inför första ronden måste samtliga Monradkorten i "Monradkort.txt" vara försedda med spelarnummer och ordningsnummer.

Ta ej bort de två första raderna i "Monradkort.txt" som anger rondnummer. Detta nummer ska aldrig ändras. Generellt gäller att om filen "Monradkort.txt" saboteras på något sätt så blir det exekveringsfel i MiniMonrad. Men det gör ingenting eftersom det bara är att gå in i "Monradkort.txt", ändra felaktigheterna samt köra programmet igen.

Det finns en fil "Underlag.txt" som innehåller en mängd tomma Monradkort i sekvensiell ordning. Man kan fylla i namnuppgifter och spara som "Monradkort.txt". När man fyllt i det sista Monradkortet är det enklast att lägga till ett eller flera hash-tecken ("#") efter kortet eftersom programmet sedan avlägsnar de överflödiga korten (man kan även klippa bort de återstående tomma Monradkorten samt lämna stopplinjen ("#######")) kvar. Det finns även kommandon i MiniMonrad som skapar en ny "Underlagfil.txt" (på menyn "Fil"). Den maximala storleken på filen "Underlag.txt" (och "Monradkort.txt")är 500 kort. Det är maximala antalet spelare i MiniMonrad.Förklaringar av filnamn

"Monradkort.txt": innehåller Monradkorten som programmet läser. Denna fil är obligatorisk. Programmet ordnar korten enligt vit-svart från bord ett och neråt.

"Resultat.txt": Resultatlista som uppdateras efter varje rond. Innehåller poäng, kvalitetpoäng samt inbördes ordning enligt antal vinster, osv.

"Resultat_per_rond.txt":Lista som beskriver spelarnas resultat per rond. Resultaten visas även i stapeldiagram- form. Ordningen är enligt spelarnummer.

"Bordlista.txt": Visar vem som möter vem och på vilket bord spelaren skall sitta. Denna lista skrivs ut och sätts upp inför varje rond (eller läses från skärmen av spelarna). Dom som har högst poäng sitter på de första borden.

"Underlag.txt": Innehåller tomma Monradkort i sekvensiell ordning. Programmet läser inte denna fil. Turnerings-ledaren kan (om han vill) använda denna fil som underlag för "Monradkort.txt". Filen kan återskapas inifrån MiniMonrad (max 500 kort).

"Tomt Monradkort.txt": Ett tomt Monradkort som används när man vill lägga till en spelare efter turneringen startat. Man kopierar då detta kort och klistrar in längst ner i "Monradkort.txt" (innan stopplinjen "#########"). Filen kan återskapas inifrån MiniMonrad.

"Kopia_Monradkort.txt": MiniMonrad skapar denna kopia av "Monradkort.txt". Den finns endast för säkerhets skull om en olycka skulle hända mitt under en stormästarturnering; t ex att man skulle råka sabotera "Monradkort.txt".

"Kopia_av_förra.txt": MiniMonrad skapar denna kopia av förra rondens "Monradkort.txt". Den finns endast för säkerhets skull om man av någon anledning skulle vilja lotta om; t ex om man kommer på att resultaten blivit felaktigt inmatade.

"MiniMonrad_hjälp.txt": informationen som finns på denna sida.

"internfil": används internt av programmet. Ta ej bort denna fil. Den återskapas endast vid turneringsstart.

"internfil2": används internt av programmet. Ta ej bort denna fil. Den återskapas endast vid turneringsstart.Kurs i MiniMonrad-lottning

Det medföljer ett övningsexempel i filen "Monradkort.txt" där femton spelarnamn redan är inskrivna på lika många Monradkort. Kom ihåg att när du går igenom denna övning och gör något fel så att resultatet inte överensstämmer med exemplen så kan du använda filen "Kopia_av_förra.txt" för att gå tillbaks till föregående rond och mata in resultaten igen. Kom i så fall ihåg att spara "Kopia_av_förra.txt" som "Monradkort.txt" innan du kör igen.
Inlottningen har utfallit enligt följande:

1.Filip ,2.Olof ,3.Adam, 4.Kalle, 5.Helge, 6.Niklas, 7.Gustav, 8.Johan, 9.Ivar, 10.Cesar, 11.David, 12.Bertil, 13.Erik, 14.Ludvig, 15.Martin.

Kör nu MiniMonrad och tryck på knappen. Programmet avslutas automatiskt och lottningen för rond 1 är klar. Lottningen visas i "Bordlista.txt" och ser ut som följer. Efter spelarna står deras resultat efter rond 1. Fyll i dessa resultat i "Monradkort.txt" (på varje enskilt kort ovanför "-----"-raden). Observera att nollorna redan är ifyllda på Monradkorten. Detta snabbar upp inmatningen. Ange vinst som "1.0" eller "1" samt remi som 0.5. Lägg märke till att Monradkorten är ordnade enligt bordsordning med vitspelaren överst. Martin har frirond och får alltså ett poäng i denna rond. Men detta resultat är redan ifyllt på Monradkortet.

           Rond 1

Bord 1> 2.Olof - 1.Filip 1-0

Bord 2> 4.Kalle - 3.Adam 0-1

Bord 3> 6.Niklas - 5.Helge ½-½

Bord 4> 8.Johan - 7.Gustav 0-1

Bord 5> 10.Cesar - 9.Ivar 1-0

Bord 6> 12.Bertil - 11.David 1-0

Bord 7> 14.Ludvig - 13.Erik ½-½

--------------------------
15.Martin : Frirond


Kör nu MiniMonrad igen. Resultatet blir:

           Rond 2

Bord 1> 3.Adam - 2.Olof 1-0

Bord 2> 7.Gustav - 10.Cesar ½-½

Bord 3> 15.Martin - 12.Bertil 1-0

Bord 4> 13.Erik - 5.Helge 0-1

Bord 5> 14.Ludvig - 6.Niklas ½-½

Bord 6> 1.Filip - 4.Kalle 0-1

Bord 7> 9.Ivar - 8.Johan 1-0

--------------------------
11.David : Frirond


Lotta nu rond 3. Kom ihåg att du när som helst kan titta på eller skriva ut en lista på aktuell ställning i turneringen. Listan finns i "Resultat.txt". Lottningen utfaller enligt::

           Rond 3

Bord 1> 3.Adam - 15.Martin 1-0

Bord 2> 5.Helge - 7.Gustav ½-½

Bord 3> 2.Olof - 10.Cesar 1-0

Bord 4> 6.Niklas - 12.Bertil 0-1

Bord 5> 4.Kalle - 14.Ludvig 0-1

Bord 6> 11.David - 9.Ivar ½-½

Bord 7> 1.Filip - 13.Erik 0-1

--------------------------
8.Johan : Frirond


Då var det dags att lotta rond 4. Lottningen utfaller enligt följande (hade man lottat för hand hade det varit knepigt redan här):

           Rond 4

Bord 1> 7.Gustav - 3.Adam ½-½

Bord 2> 5.Helge - 15.Martin ½-½

Bord 3> 12.Bertil - 2.Olof 0-1

Bord 4> 10.Cesar - 14.Ludvig 1-0

Bord 5> 13.Erik - 9.Ivar 1-0

Bord 6> 6.Niklas - 11.David ½-½

Bord 7> 8.Johan - 4.Kalle 1-0

--------------------------
1.Filip : Frirond


Lotta nu rond 5. Lottningen ska se ut som följer nedan. Ta även en titt på "Resultat_per_rond.txt". Den ser ut som följer: (stjärnorna är stapeldiagramrepresentation av poängen).


1.Filip               0 0 0 1
****
2.Olof                1 0 1 1
************
3.Adam                1 1 1 ½
**************
4.Kalle               0 1 0 0
****
5.Helge               ½ 1 ½ ½
**********
6.Niklas              ½ ½ 0 ½
******
7.Gustav              1 ½ ½ ½
**********
8.Johan               0 0 1 1
********
9.Ivar                0 1 ½ 0
******
10.Cesar              1 ½ 0 1
**********
11.David              0 1 ½ ½
********
12.Bertil             1 0 1 0
********
13.Erik               ½ 0 1 1
**********
14.Ludvig             ½ ½ 1 0
********
15.Martin             1 1 0 ½
**********


           Rond 5

Bord 1> 5.Helge - 3.Adam 1-0

Bord 2> 15.Martin - 2.Olof 0-1

Bord 3> 13.Erik - 7.Gustav 0-1

Bord 4> 12.Bertil - 10.Cesar ½-½

Bord 5> 11.David - 14.Ludvig ½-½

Bord 6> 6.Niklas - 8.Johan 1-0

Bord 7> 9.Ivar - 1.Filip 1-0 WO

--------------------------
4.Kalle : Frirond


Lotta rond 6.
OBS!------------------------
I denna rond lämnar Filip WO igen. Det betyder att han ska plockas bort ur turneringen. Hur gör man det? Det är enkelt: sätt ordningsnumret till "0" på Filips Monradkort. Du ska absolut inte ta bort Monradkortet eftersom programmet måste spara undan hans totalpoäng för kvalitetpoängberäkning. Programmet tar själv bort Monradkortet inför rond 7.
OBS!------------------------
Det ska se ut så här:

           Rond 6

Bord 1> 7.Gustav - 2.Olof ½-½

Bord 2> 10.Cesar - 3.Adam 1-0

Bord 3> 12.Bertil - 5.Helge ½-½

Bord 4> 13.Erik - 15.Martin 1-0

Bord 5> 9.Ivar - 14.Ludvig 0-1

Bord 6> 4.Kalle - 11.David ½-½

Bord 7> 1.Filip - 8.Johan 0-1 WO

--------------------------
6.Niklas : Frirond


Efter att MiniMonrad körts så ser det ut så här. Filip är borttagen och det kommer ut en anmärkning om det i "Bordlista.txt". Nu blir det ingen frirond eftersom det är ett jämt antal spelare.
OBS!-----------------------
I den här ronden blir ett parti avbrutet och ett parti uppskjutet. Uppskjutna partier ska lottas som remi och avbrutna som vinst för båda spelarna (dvs på båda Monradkorten ska en etta ifyllas).
OBS!-----------------------

(1.Filip utgår)

           Rond 7

Bord 1> 2.Olof - 5.Helge   0-1

Bord 2> 14.Ludvig - 7.Gustav 1-0

Bord 3> 10.Cesar - 13.Erik   ½-½

Bord 4> 3.Adam - 6.Niklas uppskjutet

Bord 5> 8.Johan - 12.Bertil 0-1

Bord 6> 15.Martin - 11.David avbrutet

Bord 7> 9.Ivar - 4.Kalle  ½-½


Lotta rond 8.
OBS!-----------------------
Även i den här ronden blir ett parti avbrutet och ett parti uppskjutet. Uppskjutna partier ska lottas som remi och avbrutna som vinst för båda spelarna (dvs på båda Monradkorten ska en etta ifyllas). Nu ska även resultaten från hängpartierna ifyllas. Man gör då precis som med verkliga Monradkort. Poängen på korten måste ändras så att det överensstämmer med verkligheten. Adams total- poäng måste ökas med 0.5 och resultatet från rond 7 måste ändras från 0.5 till 1.0. Ändra även de övriga korten. Martins kort behöver dock inte ändras eftersom det redan var lottat som vinst.
OBS!------------------------

Hängpartier från rond 7:
-----------------------------
3.Adam - 6.Niklas  1-0
15.Martin - 11.David 1-0
------------------------------

           Rond 8

Bord 1> 5.Helge - 10.Cesar  0-1

Bord 2> 14.Ludvig - 2.Olof  avbrutet

Bord 3> 7.Gustav - 6.Niklas 1-0

Bord 4> 3.Adam - 13.Erik   uppskjutet

Bord 5> 9.Ivar - 12.Bertil  1-0

Bord 6> 11.David - 8.Johan  ½-½

Bord 7> 4.Kalle - 15.Martin ½-½


Lotta rond 9.
OBS!---------------------------
Glöm inte att ändra Monradkorten enligt resultaten från hängpartierna.
OBS!--------------------------

Hängpartier från rond 8:
--------------------------------
14.Ludvig - 2.Olof ½-½
3.Adam - 13.Erik  1-0
--------------------------------

           Rond 9

Bord 1> 2.Olof - 13.Erik   ½-½

Bord 2> 15.Martin - 10.Cesar 0-1

Bord 3> 5.Helge - 14.Ludvig 1-0

Bord 4> 11.David - 7.Gustav ½-½

Bord 5> 8.Johan - 3.Adam  ½-½

Bord 6> 12.Bertil - 4.Kalle 0-1

Bord 7> 6.Niklas - 9.Ivar 1-0


Lotta nu rond 10 som är den sista ronden:

           Rond 10

Bord 1> 10.Cesar - 6.Niklas 0-1

Bord 2> 4.Kalle - 5.Helge ½-½

Bord 3> 14.Ludvig - 3.Adam ½-½

Bord 4> 2.Olof - 9.Ivar   0-1

Bord 5> 7.Gustav - 12.Bertil 0-1

Bord 6> 13.Erik - 11.David 1-0

Bord 7> 8.Johan - 15.Martin 0-1


Filen "Resultat.txt" ser ut som följer (denna lista kan skrivas ut efter varje rond). Särskiljning enligt kvp + antal vinster + inbördes möte har utförts av programmet. De tre första har samma poäng och dessutom samma kvalitetpoäng (vilket är ovanligt). Cesar vinner dock eftersom han hade fler vinster (fem) än Helge och Adam som båda hade fyra vinster. Helge och Adam måste särskiljas enligt inbördes möte där Helge vann. Lägg märke till att Kalle och Johan fått kvp 42.5. Programmet har inte glömt att räkna in den borttagna spelarens (Filips) sammantagna resultat som var 1.0. MiniMonrad har därefter räknat bort det sämsta resultatet som var noll eftersom båda har haft frirond.Ställning efter rond 101= 10.Cesar 6.5 (+ 50.5)
2= 5.Helge 6.5 (+ 50.5)
3= 3.Adam 6.5 (+ 50.5)
4= 14.Ludvig 5.5 (+ 51.5)
5= 2.Olof 5.5 (+ 51.0)
6= 7.Gustav 5.5 (+ 50.5)
7= 13.Erik 5.5 (+ 50.0)
8= 6.Niklas 5.5 (+ 48.5)
9= 15.Martin 5.0 (+ 48.5)
10= 12.Bertil 5.0 (+ 48.5)
11= 9.Ivar 5.0 (+ 46.5)
12= 4.Kalle 5.0 (+ 42.5)
13= 11.David 4.0 (+ 46.0)
14= 8.Johan 4.0 (+ 42.5)
Slutligen,...

Frågor och svar

Fråga: Hur tar jag bort en spelare?

Svar: Sätt "ordningsnummer" till noll.

Fråga: Hur tar jag bort spelare som jag skrivit in inför den första ronden men som inte dyker upp?

Svar: Sätt "ordningsnummer" till noll. MiniMonrad plockar bort korten.

Obs!----------------------------
Fråga: Jag har skapat en Monradkortfil som innehåller samtliga spelare i min klubb som jag kopierar till "Monradkort.txt" inför varje ny snabbschackturnering för att slippa skriva in spelarna på nytt. Hur varierar jag inlottningen?

Svar: Byt ut ordningsnumren mellan två (eller flera) spelare. Enklast är att byta ordningsnummer mellan en spelare högt uppe i filen och en spelare långt ner i filen. Nu blir inlottningen helt annorlunda.
Obs!-----------------------------

Fråga: Hur lägger jag till en spelare efter att turneringen startat?

Svar: Markera kortet i "Tomt Monradkort.txt" och klistra in sist i "Monradkort.txt" (innan stopplinjen "########"). Man kan på detta sätt lägga till flera spelare på en gång. Obs! Du behöver endast fylla i spelarens namn. Spelarnumret ska var satt till noll. MiniMonrad ger spelaren korrekt spelarnummer och ordningsnummer. Spelaren kan i det följande aldrig drabbas av frirond. Som straff blir han registrerad som ha haft samtliga tidigare partier vita. Det gör att han eventuellt får spela mycket svart i återstående ronder. Hans resultat sätts till noll. Men egentligen är det inte tillåtet i Monrad att lägga till spelare efter turneringsstart.

Fråga: Jag har råkat ta bort "Underlag.txt". Hur skapar jag en ny?

Svar: Gå in i MiniMonrad och kör något av kommandona under fliken "Fil".

Fråga: Jag råkade ta bort "internfil"-filerna. Vad gör jag?

Svar: Dom återskapas när du startar en ny turnering. Tar du dock bort dom under en pågående turnering kan den inte fortsätta.

Fråga: Hur kör jag flera samtidiga turneringar?

Svar: Skapa separata mappar för varje turnering och lägg en instans av programmet i varje mapp.

Fråga: Hur ändrar jag en spelares totalpoäng?

Svar: Ändra siffran på raden "totalpoäng".

Fråga: Hur ändrar jag en spelares antal svarta och vita (av någon anledning)?

Svar: Ändra siffran på raderna "antal svarta" och "antal vita".

Fråga: Vilket är maximalt antal spelare?

Svar: 500

Fråga: Vilket är maximalt antal ronder?

Svar: 30

Fråga: Hur vet jag om två spelare inte gått att särskilja?

Svar: I "Resultat.txt" visas placeringssiffran följt av ett "=" (likamed-tecken). Om detta tecken saknas så har denne spelare inte kunna särskiljas från ovanstående. Men ordningen kan ju ändå bibehållas eftersom ordningen mellan dessa två spelare kan betraktas som lottad.Ladda ner MiniMonrad här. (zippat). Aktuell version är: 1.02 (980627). Programmet är gratis. Det fungerar i Windows 95/98 och senare. Den här sidan inklusive övningsexempel medföljer som en textfil.

© M. Winther 1998


image